پایان نامه

الف. به عنوان استاد راهنما:

محمودرضا فریدی. 1393. طرح پیشنهادی مکان یابی کتابخانه های عمومی منطقه 3 شهر تهران با استفاده از جی.آی.اس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد مشاور: حجت الله حسن لاریجانی. تاریخ دفاع 27 بهمن 1393.

عطرین ضاد. 1394. نقش شبکه اجتماعی لینکدین در تسهیم دانش،از دیدگاه دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران(سال تحصیلی 94-93) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد مشاور: فرشته سپهر. تاریخ دفاع 12 دی 1394.

دلبر طایفه باقر. 1394. میزان بهره گیری از قابلیت های وب 2 در کتابخانه  های صد دانشگاه برتر جهان و ارائه الگوی در کتابخانه های دانشگاهی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد مشاور: زهره میرحسینی. تاریخ دفاع 12 دی 1394.

نوشین مقدم. 1394. نقش فرهنگ سازمانی بر میزان اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد مشاور: فهیمه باب الحوایجی.تاریخ دفاع 4 مهر 1394.

طاهره حدادی. 1394. مقایسه تطبیقی سواد سلامت کتابداران پزشکی کتابخانه و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.  1  استاد مشاور: نشانه پاکدامن.تاریخ دفاع 4 مهر1394

سحر جوادپور. 1395. بررسی میزان بهره گیری کتابداران کتابخانه های وزارت نیرو و مراکز اطلاع رسانی مرتبط با صنعت آب و برق از ابزارهای مشارکتی بر اساس مدل پذیرش فناوری .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.   استاد مشاور: زهرا اباذری.تاریخ دفاع 28 شهریور 1395

سهیلا محبوبیان.1395. بررسی میزان استفاده از منابع غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف از دیدگاه دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.   استاد مشاور:میترا سالمی.تاریخ دفاع 17 شهریور 1395

زرین زارع پورکاظمی.1395. بررسی رابطه امنیت شغلی با تسهیم دانش کارکنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.   استاد مشاور:میترا سالمی.تاریخ دفاع 17 شهریور 1395

سمیرا سالاری. در دست انجام. بررسی شبکه اجتماعی اینستاگرام در تسهیم دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.   استاد مشاور:میترا سالمی

 

ب: به عنوان استاد مشاور

کبری.بدری.1393. بررسي رفتار اطلاع ­يابي کارشناسان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در استفاده از پايگاه­هاي

اطلاعاتي . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.استاد راهنما: حجت الله حسن لاریجانی. تاریخ دفاع 27 بهمن 1393.

شهلا محمدی. 1393. بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت  علمی دانشکده دندانپزشکی بر اساس شاخص اچ از سالهای (93- 1385) بر اساس 12 گروه آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: مهردخت وزیرپور کشمیری. تاریخ دفاع 4 اسفند 1393.

منصور نقوی. 1394. ارزیابی کتابهای الکترونیکی فارسی موجود در وب سایت دانشگاه پیام نور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: عباس گیلوری. تاریخ دفاع 26 بهمن 1394.

مریم اناوری. 1394 تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات  اطلاع رسانی وکتابخانه های عمومی طی سالهای1387تا 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: زهرا اباذری.تاریخ دفاع 8 مهر 1394.

الهام خاتون آبادی. 1394 بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 39-39 دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت دانش. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: فريده رفيعي مقدم.تاریخ دفاع 15 مهر 1394.

مریم ذوالفقاری. 1394. نقش خدمات کتابخانه ای (کتابدار متخصص خاص نابینایان، خدمات الکترونیکی و رایانه ای نابینایان، خدمات فکس و کپی، امکانات خط بریل نابینایان) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینای دختر و پسر مقطع متوسط شهر تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: موسی مجیدی.تاریخ دفاع 15 مهر 1394.

اعظم السادات سید برقی. 1395. رفتار اطلاع یابی کاربران جام جم آنلاین. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.استاد راهنما: فرشته سپهر.تاریخ دفاع 11 مهر 1395.

عسل طیرانی. در دست انجام.مطالعه سازماندهی آرشیوهای عکس موزه های تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی.استاد راهنما: فرشته سپهر.

سحر رضوی. در دست انجام. مطالعه میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران با اینترنت اشیا و ارائه ی الگوی کاربردی برای کتابخانه های دانشگاه. دانشگاه شهید بهشتی. رشته علم اطلاعات و دانش شناسی.استاد راهنما: امیررضا اصنافی