تدریس

آشنايي با فرآيند جستجو در شبكه جهاني و راه‌كارهاي استفاده از بانکهاي اطلاعاتي (كارگاه آموزشي. پژوهشكده ميراث مكتوب 1383)
اصول و مباني كامپيوتر (واحد درسي كارشناسي ارشد. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. دانشگاه علامه طباطبايي. نیمه دوم سال تحصیلی 1386 – 1387)
پادكست(كارگاه آموزشي. بيست و يكمين نمايشگاه كتاب تهران 1387)
كامپيوتر (واحد درسي كارشناسي ارشد و دکترای تخصصی. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. 
دانشگاه علامه طباطبايي نیمه اول سال تحصیلی 1387-1388)
كامپيوتر (واحد درسي كارشناسي ارشد و دکترای تخصصی. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. دانشگاه علامه طباطبايي نیمه دوم سال تحصیلی 1387-1388)
كامپيوتر (واحد درسي كارشناسي ارشد و دکترای تخصصی ادبیات فارسی. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. 
دانشگاه علامه طباطبايي نیمه اول سال تحصیلی 1388-1389)
كامپيوتر (واحد درسي كارشناسي ارشد و دکترای تخصصی ادبیات فارسی و ادبیات عرب. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. دانشگاه علامه طباطبايي نیمه دوم سال تحصیلی 1388-1389)
كارگاه پژوهش چگونه و از كجا آغاز كنيم؟ كارگاه آموزشي دو روزه دانشگاه گيلان، دانشکده منابع طبیعی با همکاری بسیج 1389.
كارگاه آشنايي با فرآيند نگارش و انتشار مقاله هاي فارسي در ايران. كارگاه آموزشي دو روزه دفتر آموزش هاي آزاد دانشگاه گيلان با همكاري انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران – شاخه گيلان 1390.
کارگاه فناوریهای نوپدید و خلاقیت در کتابخانه ها. انجمن دانشجویی کتابداری ایران با همکاری کتابخانه حسینیه ارشاد. تهران 1392
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و روشهای جستجوی علمی در اینترنت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران 1392
مبانی کتابداری (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)
ذخیره و بازیابی اطلاعات (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393 )
مقدمات آرشیو (واحد درسي كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)
زبانشناسی کاربردی (واحد درسي كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)
جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه (واحد درسي كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی (واحد درسي كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)
آشنایی با اینترنت (واحد درسي كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)

 روشهای بازنمون اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه دوم سال تحصیلی 1392-1393)

نظامهای مدیریت اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه دوم سال تحصیلی 1392-1393)

 نمایه سازی و چکیده نویسی(واحد درسي كارشناسي ارشد کتابداری پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. نیمه دوم سال تحصیلی 1392-1393)

رسانه های مجازی و ترویج کتابخوانی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خرداد1393 

مدیریت دانش سازمانی (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1393-1394)

ذخیره و بازیابی اطلاعات (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه اول سال تحصیلی 1393-1394)

مبانی کتابداری (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)

جامعه اطلاعاتی (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  نیمه اول سال تحصیلی 1392-1393)

کارگاه طوفان اطلاعات . سه روزه.دانشگاه  ازاد اسلامی واحد علوم دارویی. 1393

 نظامهای مدیریت اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیمه دوم سال تحصیلی 1393-1394)

 نظامهای مدیریت اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیمه دوم سال تحصیلی 1393-1394)

 روشهای بازنمون اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیمه دوم سال تحصیلی 1393-1394)

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی (واحد درسي دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمه دوم سال تحصیلی 1392-1393)

 کارگاه منابع الکترونیک و طوفان اطلاعات (آموزش ضمن خدمت) .دانشگاه  الزهرا. آذر و دی 1394

 نظامهای مدیریت اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه اول سال تحصیلی 1395-1396

 مدیریت منابع اطلاعاتی(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه اول سال تحصیلی 1395-1396

 مدیریت دانش سازمانی (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه دوم سال تحصیلی 1395-1396

 کارگاه کاربرد شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها. انجمن کتابداری ایران. 29 مهر 1395

 کارگاه سنجه های نوین علم سنحی: راه کاری نوین برای آینده شغلی .دانشگاه شهید بهشتی 1395

 کارگاه آلتمتریکس: شاخصهای جدید علم سنجی برای ارتقا جایگاه پژوهش سازمانها. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آذر 1395

 کارگاه منابع الکترونیک و طوفان اطلاعات (آموزش ضمن خدمت) .دانشگاه  الزهرا. آذر و دی 1394

 نظامهای مدیریت اطلاعات(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه اول سال تحصیلی 1396-1397

 مدیریت منابع اطلاعاتی(واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه اول سال تحصیلی 1396-1397

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (واحد درسي کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمه اول سال تحصیلی1396-1397)

. کارگاه افزایش اثرگذاری و رویت ­پذیری پژوهش­های دانشگاهی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 1396

بدرفتاری علمی در پژوهش­های ایران و جهان و ارائه راهبردهای کاربردی برای پیشگیری از آن. دانشگاه شهید بهشتی.1396

تاثیر فضای مجازی در رویت پذیری پژوهشها: آلتمتریکس مقالات سلب اعتبار شده .اولین همایش بین المللی آلتمتریکس.دانشگاه شهید بهشتی. 1396

 مدیریت دانش سازمانی (واحد درسي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید بهشتی نیمه دوم سال تحصیلی 1396-1397