جوایز

 IATUL ، 2017 کسب گرنت از انجمن بین­ المللی کتابخانه های دانشگاهی

و عضویت افتخاری  ASIS&T 2016 ، 2016 كسب جایزه اینفوشیر انجمن بین المللی فناوری اطلاعات

و عضویت افتخاری  ASIS&T 2015، 2015 كسب جایزه اینفوشیر انجمن بین المللی فناوری اطلاعات

 و عضویت افتخاری IASSIST  2016  كسب جایزه انجمن

كسب جايزه سفرو شركت‌كننده افتخاري از سوي انجمن بين‌المللي ايفلا در 83 امين همايش سالانه ايفلا ، 2016

كسب جايزه سفرو شركت‌كننده افتخاري از سوي انجمن بين‌المللي ايفلا در 77امين همايش سالانه ايفلا ، 2011

كسب عنوان مقاله برتر در نخستين همايش ملي ادكا، 1386

كسب عنوان مقاله برتر نخستين همايش سالانه مديريت دانش 1388

كسب عنوان كتابدار برتر و شركت‌كننده افتخاري از سوي انجمن بين‌المللي ايفلا در 71امين همايش سالانه ايفلا ، 2005