رزومه فارسی

 

شيما مرادی

نام و نام خانوادگی

دکتري كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1390
کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 1384
کارشناسي کتابداري و اطلاع‌رساني. دانشگاه علامه طباطبايي  1382
 ديپلم رياضي و فيزيك 1378

 

هیات علمی گروه علم سنجی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. شهریور1395 تا کنون

مشاور دفتر روابط بین الملل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف). 1396

 

 

سوابق تحصيلی

 

سوابق اجرایی

رزومه کامل